ipday
ประชาสัมพันธ์ โครงการพิชิตขยะตำบลบางหมาก (ตารางตลาดนัดขยะชุมชน) PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ตารางตลาดนัดขยะชุมชน
โครงการพิชิตขยะตำบลบางหมาก ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


หมู่ที่ วันที่ เวลา สถานที่ หมายเหตุ
1 และ 3 วันที่ 20 ของทุกเดือน 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.3  
2
วันที่ 6 ของทุกเดือน 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.2  
4 และ 5 วันที่ 10 ของทุกเดือน 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.4  
6 วันที่ 6 ของทุกเดือน 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ ม.6  

หมายเหตุ : เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com