ipday
โครงการทำความดีถวายเพื่อพ่อ " ร่วมใจพัฒนา สร้างป่าให้ยั่งยืน " PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆ อบต.
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 11:12
โครงการทำความดีถวายเพื่อพ่อ โดยความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และพี่น้
องชาวตำบลบางหมาก
" ร่วมใจพัฒนา สร้างป่าให้ยั่งยืน "
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ แปลงป่าพะยูง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหมาก

k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _1_
k _1_ k _2_
 k _3_
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com