ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก
 
 
 
       
       
 
www.bangmark.go.th©2021